Професійний розвиток

Про напрями та нові можливості підвищення кваліфікації педагогів

Суб'єкти підвищення кваліфікації

Організація має право провадити курси підвищення кваліфікації для педагогів, якщо зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та її присвоєно такі класи видів економічної діяльності (КВЕД): 

КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний)

Цей клас включає: освіту, не обумовлену будь-якими рівнями; академічне навчання; діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни); діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації; навчання мовам і навичкам спілкування; навчання комп’ютерній грамоті; релігійне навчання.

Цей клас також включає: навчання рятувальників на воді, діяльність шкіл виживання, навчання ораторському мистецтву, навчання швидкісному читанню.

Цей клас не включає: програми ліквідації неписьменності для дорослих, див. 85.20; загальну середню освіту, див. 85.31; технічну та середню професійну освіту, див. 85.32; вищу освіту, див. 85.4

КВЕД 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

Цей клас включає: надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи; консультування з питань освіти; консультування з питань вибору освітніх напрямів; діяльність з оцінювання тестів; діяльність із проведення тестів; організацію програм обміну студентами.

Цей клас не включає: дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, див. 72.20

Комунальний заклад Лвівської обласної ради “Лвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”

Сайт: http://www.loippo.lviv.ua/

Faсebook: https://www.facebook.com/LvivOIPPO 

Інститут педагогіки НАПН України
Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України
Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В.Остроградського

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних  працівників  

Національний університет «Львівська політехніка»
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти
Харківська академія неперервної освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Дніпровський фаховий педагогічний коледж Дніпровської академії неперервної  освіти

Інститут післядипломної освіти і менеджменту Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Центр післядипломної освіти Криворізького державного педагогічного університету
Інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського державного університету
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
Центр неперервної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Департамент освіти і науки ВО Київської міської ради
Платформа відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS
EdEra – студія онлайн-освіти

Центр інноваційних освітніх технологій НУ “Львівська політехніка”

Всеосвіта – спільнота активних освітян
Освітній проект «На Урок» для вчителів
Цифрове видавництво MCFR
Академія інноваційного розвитку освіти
Академія цифрового розвитку
ІППО – платформа інститутів післядипломної педагогічної освіти
РУХ Освіта – підвищення кваліфікації
Центр інноваційних освітніх технологій “PNU-EcoSystem” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Всеукраїнська наукова онлайн конференція Піфагор
Тренінговий центр О.СВІТОРІЯ
Освітній хаб Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Освітній хаб міста Києва
Громадська організація “Освіта без умов”
EdCamp-академія
Учительська платформа
Методична служба “Світич”
TRAINING.ACADEMY
LINGVA SKILLS
Центр гендерної культури
Дистанційна платформа громадянської освіти – ВУМ online
Видавництво “Ранок”

Національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників “EdWay”

Український відкритий університет післядипломної освіти

Вища школа освітнього менеджменту

Тренінговий центр “Сертифіковані українські технології освіти”

Тренінги для шкіл “Ректор” ГО “Платформа ОСВІТИ”

EdLab: Платформа інноваційної освіти

Всеукраїнська практична онлайн конференція і тренінг AtomsHub

Центр підвищення кваліфікації педпрацівників “УМІТИ”

Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності

Центр неперервної освіти ІДГУ

Тренінговий центр Вчительська – клуб однодумців

Віртуальна школа ІКТ

Дистанційна академія ВГ “Основа”
Кафедра “Креативної педагогіки та інтелектуальної власності” УІПА 
Інституту цифровізації освіти НАПН України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Відділ дистанційного навчання

Навчальна платформа для підготовки вчителів англійської мови
ITeacher – Професійне навчання. Підвищення кваліфікації вчителів ГО “Платформа ОСВІТИ” 

Проєкт “О університет” ГС “Освіторія”

Освітній інформаційний ресурс “О:Е-ОСВІТА”

Основні напрями підвищення кваліфікації

 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
 • Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”.
 • Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
 • Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
 • Розвиток мовленнєвої, цифрової, комунікаційної, емоційно-етичної компетентності.
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.

Із постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

 

Планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти здійснюється у два етапи (пункт 17 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ Т800 від 21.08.2019р.)

Кроки педагогічного працівника:

І етап

ІІ етап

 • Протягом  15 календарних днів з дня отримання інформації про загальний обсяг коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти, педагогічний працівник подає керівникові закладу освіти (або уповноваженій ним особі) свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік.

 • Пропозиція оформляється педагогічним працівником у довільній формі, проте має містити всю інформацію, яка передбачена Порядком, з метою уможливлення її включення до річного плану підвищення кваліфікації. Відповідно до абзацу другого пункту 18 Порядку у разі невідповідності пропозиції педагогічного працівника зазначеним вимогам, така пропозиція не може бути розглянута. Пропозиція до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік має містити інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форму (форми), обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

 • За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

 • Відповідно до пункту 8 Порядку педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації як згідно з планом, так і поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік. Вочевидь, поза межами плану відбувається підвищення кваліфікації за рахунок самостійного фінансування педагогічним працівником. Обсяг підвищення кваліфікації «поза межами плану» може бути зарахований на загальних засадах до встановленого Законом мінімального обсягу годин на підвищення кваліфікації.

 • Також за погодженням педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації цього працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації. Таким чином, якщо ситуація потребує лише уточнення (зміни) конкретних строків підвищення кваліфікації, то це можна робити без внесення змін до плану за умови погодження з керівником закладу освіти і суб’єктом підвищення кваліфікації. Форма узгодження – довільна.

Дії керівника

Керівник забезпечує на І етапі планування підвищення кваліфікації:

 • визначення строків і процедури подання педагогічними працівниками своїх пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації;

 • розгляд педагогічною радою питання про затвердження  орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • оприлюднення на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (у разі відсутності вебсайту закладу освіти – на вебсайті відділу освіти) протягом двох робочих днів з дня його затвердження педагогічною радою, але не пізніше 25 грудня поточного року.

Керівник забезпечує на ІІ етапі планування підвищення кваліфікації:

 • невідкладне оприлюднення загального обсягу коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік;

 • подання на розгляд педагогічною рада закладу освіти плану підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками).

План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік має включати: список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником.

Визнання результатів підвищення кваліфікації

Результати підвищення кваліфікації не потребують окремого визнання чи підтвердження у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації  визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти у інших суб’єктів підвищення кваліфікації .

Дії педагогічного працівника

 • Протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації педагогічний працівник подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації
 • Педагогічний працівник, який має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”) подає звіт про результати підвищення кваліфікації або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти.
 • Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин.
 • Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації

Діяльність педагогічної ради щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 • Протягом місяця після завершення підвищення кваліфікації педагогічний працівник подає до педагогічної ради: клопотання про визнання, копію документа про підвищення кваліфікації.
 • Засідання педагогічної ради відбувається протягом місяця з дати подання клопотання.
 • Здійснюється перевірка права іншого суб’єкта надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації (наявність програми, вебсайту, відповідності документу про результати підвищення законодавству)
 • Педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації.
 • За результатами перевірки суб’єкта та виступу педагогічного працівника педагогічна рада приймає рішення про визнання/невизнання результатів підвищення кваліфікації. У разі невизнання – надає рекомендації щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів та/або прийняття рішення щодо неможливості включення даного суб’єкта до плану підвищення кваліфікації.
 • Педагогічна рада протокольно фіксує інформацію про підвищення кваліфікації певного педагогічного працівника: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації; прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який підвищив кваліфікацію; форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС.

 

Супервізія – це новий інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи. Ключові функції супервізора: консультативна, наставницька, функція фасилітатора (модератора).

Основними принципами супервізії є:

 • гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;
 • прозорість – забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику;
 • об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних проблем;
 • партнерська взаємодія – міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів;
 • індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;
 • прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;
 • розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;
 • рефлективність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;
 • надійність і валідність вимірювання результатів супервізії – використання сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.

Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Серед основних завдань проведення супервізії:

 • здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності суб’єктів освітнього і управлінського процесів;
 • підтримка процесу професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
 • консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо;
 • наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів;
 • сприяння налагодженню партнерської взаємодії школи, влади і громад різних рівнів задля реалізації завдань НУШ.

Супервізія проводиться за напрямами, пов’язаними з професійним стандартом вчителя початкових класів Нової української школи.

Основні форми проведення супервізії:

 • індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення плану професійного розвитку);
 • групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу.

план підвищення кваліфікації педагогів

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин в рік) за накопичувальною системою.

Рік курсів

Рік курсів

Рік курсів

Рік курсів

Рік курсів

2020

2021

2022

2023

2024

Рік атестації

2020

30

30/60

30/90

30/120

30/150

Рік атестації

2021

30

30/60

30

30/60

30/90

Рік атестації

2022

30

30/60

30/90

30

30/60

Рік атестації

2023

30

30/60

30/90

30/150

30

Рік атестації

2024

30

30/60

30/90

30/120

30/150

працюємо за запитами педагогів та професійних спільнот, проводимо практичні семінари, індивідуальні чи групові консультації

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 4 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат Бродівського ЦПРПП

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 4 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат Бродівського ЦПРПП

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладу освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 4 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат Бродівського ЦПРПП

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладу освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 6 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат Бродівського ЦПРПП

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладу освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 4 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат КУ “Бродівський ЦПРПП”

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладу освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 6 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат КУ “Бродівський ЦПРПП”

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

Програма курсу (перегляд)

Кількість годин: 4 год

Форма проведення: очна

Документ: сертифікат КУ “Бродівський ЦПРПП”

Дата  та час проведення: за запитом керівників закладів освіти чи професійної спільноти.

Категорія учасників: керівники закладів освіти, професійні спільноти педагогів.

Телефонуйте: 032-66-2-52-29

у вас виникло запитання?

Задайте його тут.

Реєстрація на курси

Формування професійної компетентності вихователя ЗДО в умовах сучасних викликів оновлення змісту дошкільної освіти

Професійна та психологічна готовність педагога до навчання дітей з особливими освітніми потребами

Бажаємо успіхів у вашому професійному зростанні!

Адреса

вул. В.Стуса, 20 
м.Броди, Львівська обл., 80 600

графік роботи

Понеділок-четвер: 09:00 – 18.15
П’ятниця: 09.00 – 17.00

Наші контакти

Телефон:  032 66  252 29
Email:  brodycprp@gmail.com

Наші сторінки та групи у FACEBOOK