1 грудня 2023 року

Результати конкурсу на зайняття посади педагогічного працівника (психолога) комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради

 


 

1 листоада 2023 року

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади педагогічного працівника (психолога) комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради

Найменування та місцезнаходження Центру
Комунальна установа «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради.
Вулиця Василя Стуса, 20, місто Броди, Львівська область, 80600

Найменування посади та умови оплати праці
Психолог  комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради (1 штатна одиниця).
Умови оплати праці: посадовий оклад психолога центру відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду
На посаду педагогічного працівника (психолога) призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту  відповідного напрямку підготовки  ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи  не менше як п’ять років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

Перелік документів, які необхідно  подати для участі в конкурсі
Особа, яка виявила бажання  взяти участь у Конкурсі (далі – кандидат), подає у визначений строк  (особисто або поштою) такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– копію реєстраційного  номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
– письмову заяву про участь у конкурсі (додається), до якої додається резюме у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додається).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Кандидат відповідає за достовірність поданої ним інформації.

Місце та строки подання документів
Документи подаються особисто або поштою у комунальну установу «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради з  01 листопада 2023 року по  22 листопада 2023 року з 08.30 до 17.30 год. за адресою: вулиця Василя Стуса, 20, місто Броди, Львівська область, 80600.

Дата, місце та етапи проведення конкурсу
Конкурсний відбір відбудеться 28 листопада 2023 року о 10.00 год. у приміщенні комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Бродівської міської ради.
Конкурсний відбір переможця конкурсу проводитиметься за результатами кваліфікаційного іспиту – тестування (перелік питань тестування додається), практичної роботи, публічної та відкритої презентації моделі роботи з професійного розвитку педагогів.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу
Ткачик Олена Василівна, 0681848373, brodycprp@gmail.com