КУРСИ

Навчайтесь разом з нами, реєструйтесь на курси підвищення кваліфікації!

Реєстрація на курси

Формування професійної компетентності вихователя ЗДО в умовах сучасних викликів оновлення змісту дошкільної освіти

Детально про курси

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури  ЗЗСО

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Сучасні тенденції в світовій освіті та ключові компетентності успішної людини

Тема 1.1. Основні тенденції розвитку систем освіти

Тема 1.2. Створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти – виклик сучасності

Тема 1.3. Обізнаність та самовираження у сфері культури – одна з ключових компетентностей педагога

Модуль 2. Цифрові технології в освітньому процесі

Тема 2.1. Цифрова компетентність – вимога часу

Тема 2.2. Переваги та недоліки дистанційного навчання

Тема 2.3. Сервіси для проведення опитувань

Модуль 3. Сучасні підходи до вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури

Тема 3.1. Технологія «Сторітелінг» на уроках української мови і літератури

Тема 3.2. Що таке коучинг та в чому секрет його ефективності?

Тема 3.3. Нестандартні техніки у проєктуванні сучасних уроків. 

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 16 годин

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Філософія інклюзивної освіти

Тема 1.1. Інтеграційно-мотиваційне заняття

Тема 1.2. Інклюзивна освіта: сутність, завдання, принципи.

Тема 1.3. Освіта для всіх: нормативно-правова підтримка інклюзії

Тема 1.4. Роль і функції команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами

Модуль 2. Комплексний підхід до організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти

Тема 2.1. Організація та зміст інклюзивного навчання в закладі освіти

Тема 2.2. Інклюзивне освітнє середовище: принципи універсального дизайну та розумного пристосування. Ресурсна кімната

Тема 2.3. Інклюзивно-ресурсний центр як джерело  підтримки педагогів у впровадженні інклюзивної освіти

Тема 2.4. Індивідуальна програма розвитку як механізм індивідуалізації освітньої траєкторії для дитини з особливими освітніми потребами та забезпечення її додаткових потреб в освітньому процесі

Тема 2.5. Партнерство з батьками як необхідна умова успішного інклюзивного навчання

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: учителі математики ЗЗСО   

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес шляхом формування математичної та ключових компетентностей, реалізації наскрізних змістових ліній

Тема 1. Формування математичної та ключових компетентностей

на уроках математики

Тема 2. Реалізація наскрізних змістових ліній у курсі математики

у закладах загальної  середньої освіти

Модуль 2. Інтерактивна взаємодія вчителя математики та учнів

під час змішаного навчання

Тема 1. Синхронне та асинхронне навчання як виклик сьогодення

Модуль 3. Академічна доброчесність у забезпеченні якості шкільної  математичної освіти

Тема 1. Формування академічної доброчесності на уроках математики

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти  

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль І. Новий освітній простір – вимога сучасності.

Тема 1.1 Основні підходи до організації сучасного освітнього простору

Тема 1.2. Кодекс безпечного освітнього середовища

Модуль ІІ. STEM-освіта як напрям модернізації освітнього середовища

Тема 2.1. STEM, STEAM, STREАM -освіта в Україні

Тема 2.2. Мовленнєва компетентність як складова ознака професійності

 вчителя

Модуль ІІІ. Формування цифрової компетентності педагогічного працівника

Тема 3.1. Цифрові технології в освітньому процесі

Тема 3.2. Дистанційне навчання: переваги та недоліки

Тема 3.3. Сервіси для проведення опитування школярів

Модуль ІV. Загальнокультурна грамотність – глибоке розуміння власної національної ідентичності

Тема 4.1. Аспекти формування  загальнокультурної компетентності

Тема 4.2. Обізнаність та самовираження у сфері культури – одна з ключових компетентностей педагога

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: учителі іноземних ЗЗСО

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль І. Мовлення вчителя як складник моделі культури спілкування успішного учня.

Тема 1.1. Інтеграційно-мотиваційне заняття

Тема 1.2 Комунікативні вміння сучасного педагога – вимога сучасності.

Модуль ІІ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб організації взаємодії  учасників освітнього процесу

Тема 2.1. Використання Інтернет-ресурсів для якісного змішаного та дистанційного навчання

Тема 2.2.  Гейміфікація як ефективний метод підвищення мотивації до вивчення іноземної мови

Тема 2.3.  Створення власних вправ та тестів, проведення онлайн-вебінарів як спосіб трансляції інформації вчителям та учнями

Модуль ІІІ. Соціокультурна грамотність учителя іноземної мови в умовах реалізації концепції НУШ

Тема 3.1. Особливості формування у вчителів та учнів іншомовної соціокультурної компетенції.

Тема 3.2. Іноземна мова як засіб здійснення діалогу культур в сучасних умовах.

Тема 3.3.  Опанування основ соціокультурного підходу до викладання іноземної мови учням як засобу забезпечення цілісної освіти учасників навчального процесу

Модуль IV. Булінг в освітніх закладах: форми, види, наслідки

Тема 4.1. Цькування в закладі освіти як явище

Тема 4.2. Соціально-психологічний клімат у закладі, в якому цькують. Наслідки булінгу для його учасників

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: учителі початкових класів ЗЗСО   

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Професійна компетентність вчителя початкових класів – запорука якісної освіти

Тема 1. Професійний стандарт учителя початкових класів та сертифікація – передумови якісної освіти

Тема 2. Роль академічної доброчесності у забезпеченні якості шкільної освіти

Тема 3. Мовно-комунікативна компетентність – ключова характеристика сучасного педагога

Модуль 2. Організація  якісної навчальної діяльності та партнерської взаємодії учасників освітнього процесу з допомогою цифрових технологій

Тема 1. Використання цифрових технологій у налагодженні співпраці з учнями, їх батьками та колегами в умовах змішаного навчання

Тема 2. Онлайн-технології для якісної навчальної діяльності в початкових класах

Модуль 3. Роль учителя у формуванні безпечного середовища

Тема 1. Запобігання та протидія проявам булінгу, дискримінації та формам іншого насильства.

Тема 2. Комплексний підхід до організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти

Дата  та час проведення: травень-грудень 2021

Категорія учасників: вихователі ЗДО 

Роки атестації: 2024, 2025, 2026

Кількість годин: 24 години

Документ: сертифікат Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти, який не потребує затвердження педагогічною радою

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Державна освітня політика України щодо дошкільної освіти 

Тема 1.1. Реформування дошкільної освіти: інтеграція в європейський освітній простір 

1.1.1.Вітчизняна дошкільна освіта в умовах цивілізаційного вибору України.

Тема 1.2. Нормативно-правове забезпечення оновлення змісту дошкільної освіти в Україні 

1.2.1. Що нового в законодавстві про дошкільну освіту.

1.2.2. Чинні нормативні документи змісту дошкільної освіти.

1.2.3. Планування як інструмент здійснення освітньої політики.

Модуль 2. Гра – переосмислення концепту

Тема 2.1. Фасилітація гри: мистецтво та наука про залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру 

2.1.1. Риси фасилітатора гри.

2.1.2. Фасилітація гри: практичні кейси.

Тема 2.2. Ігрова діяльність як природне середовище для розвитку та навчання дітей дошкільного віку 

2.2.1. Навчання через вільну гру.

2.2.2. Навчання через керовану гру.

2.2.3. Поєднання різних видів ігрової діяльності.

Модуль 3. Культура мовлення педагога – складова ознака його професійності  

Тема 3.1. Культура мови і мовлення 

3.1.1. Культура мовлення: основні аспекти.

3.1.2. Новий український правопис.

Тема 3.2. Формування культури мовлення

3.2.1. Мовленнєва студія «Говорімо правильно».

3.2.2. Мовна стійкість.

Модуль 4. Формування емоційного інтелекту та можливості його розвитку у педагогів та дошкільнят 

Тема 4.1. Що ж таке цей емоційний інтелект і чому необхідно його розвивати 

4.1.1. Що таке емоційний інтелект і навіщо він потрібен людині.

4.1.2. Асертивність або чому так важливо вміти вибудовувати власні межі.

4.1.3. Що треба знати про здорову самооцінку.

4.1.4. Як навчитися правильно реагувати на критику.

Тема 4.2. Як розвивати емоційний інтелект самостійно 

4.2.1. Прийоми формування емоційного інтелекту та створення ситуації успіху. 

4.2.2. Ефективні вправи для розвитку емоційного інтелекту.

Якщо виникли запитання, телефонуйте!

Адреса

вул. В.Стуса, 20 
м.Броди, Львівська обл., 80 600

графік роботи

Понеділок-четвер: 09:00 – 18.15
П’ятниця: 09.00 – 17.00

Наші контакти

Телефон:  032 66  252 29
Email:  brodycprp@gmail.com

Наші сторінки та групи у FACEBOOK